การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยวใช้เพื่อทดแทนฟันที่เสียไปหนึ่งซี่ โดยรากเทียมจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ และมีครอบฟันที่เชื่อมยึดด้วยเสา (implant post) บนรากเทียมเพื่อใช้แทนฟันธรรมชาติ

 

Single Dental Implant

 

สำหรับครอบฟันบนรากเทียมนั้นจะคล้ายคลึงกับครอบฟันแบบทั่วไป จะต่างกันเพียงช่างแลปสามารถออกแบบครอบฟันบนรากเทียมให้มีขนาดและรูปร่างได้ ดังที่ต้องการ ในขณะที่การประดิษฐ์ครอบฟันแบบทั่วไปจำเป็นต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของฟัน ธรรมชาติที่ได้รับการกรอแต่ง
เพื่อใช้รองรับครอบฟัน

วิธีการและขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปหนึ่งซี่

สำหรับการปลูกรากฟันเทียมหนึ่งจุดนั้นมี วิธีการและขั้นตอนในการปลูกรากฟันเทียม ที่เป็นไปได้ดังนี้

ทั้งนี้ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมของเราจะให้คำแนะนำรวมทั้งทางเลือกที่เหมาะสมกับคนไข้หลังจากที่ได้ตรวจสภาพ
ในช่องปากแล้ว

© 2005-2018 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.