ศูนย์การรักษาและฝึกอบรมทางทันตกรรมรากฟันเทียม

โดยคณาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

รากฟันเทียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยวใช้เพื่อทดแทนฟันที่เสียไปหนึ่งซี่ โดยรากเทียมจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ และมีครอบฟันที่เชื่อมยึดด้วยเสา (implant post) บนรากเทียมเพื่อใช้แทนฟันธรรมชาติ…

รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันหลายซี่

การปลูกรากฟันเทียมในกรณีที่ผู้ป่วยมีช่องว่างที่กว้างเกิดจากการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณเดียวกันนั้นสามารถทำได้โดย

การปลูกรากเทียมพร้อมสะพานฟัน ซึ่งทันตกรรมประดิษฐ์แบบสะพานฟันนั้นจะมีครอบฟันลอย…

รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกร

การปลูกรากเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม จะมีวัสดุทรงแบน (bar) หรือ ทรงกลม (ball ) เป็นตัวเชื่อมระหว่างรากเทียมและใช้รองรับแผงฟันปลอม ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถถอดฟันปลอมออกเพื่อทำความสะอาดได้คล้ายกับการใส่ฟันปลอม…

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital Co.,Ltd.) ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร อาคาร BIDC สูง 7 ชั้นมีพื้นที่ 4800 ตรม. มีห้องทันตกรรม 20 ห้องทันตกรรม ทีมทันตแพทย์กว่า 70 ท่าน เอ็กซเรย์ดิจิตอล เครื่อง CT Scan สำหรับงานทันตกรรมรากเทียม ที่จอดรถ 30 คัน ภายในอาคารมี ธนาคาร ร้านอาหาร โรงแรม

ในปี 2552 ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร ์เป็นศูนย์ทันตกรรมเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จาก Moody International Certification

ในปี 2553 ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล Prime minister Export Award จากนายกรัฐมนตรี เราได้รับรางวัลในประเภท ผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider) สาขาธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล / คลินิค)

ในปี 2555 ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ JCI accreditation จากสหรัฐอเมริกา

การเดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมในประเทศไทย

ขณะที่การรักษาทางทันตกรรม พร้อมด้วยการท่องเที่ยว ( Dental Tourism ) ได้รับความนิยม และี่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ชาวต่างชาติจำนวนมากได้เลือกที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้ารับการ รักษาทางทันตกรรมเนื่องจากเป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นในด้านการให้บริการ และการรักษาของทันตแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานระดับสูง ทีมทันตแพทย์ที่เพรียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยี และวัสดุทางทันตกรรมที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งราคาการรักษาที่ย่อมเยาว์

ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นการรักษาอีกอย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินิยมเลือกเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในประเทศไทย

การเลือกศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียมในประเทศไทย

ในประเทศไทยของเรามีศูนย์ทันตกรรมมากมาย เพียงท่านเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรม BIDC ของเรา ท่านจะได้เห็นว่า อะไรที่ทำให้ศูนย์ทันตกรรม BIDC ของเราโดนเด่นและแตกต่างจากที่อื่น และทำให้เราเป็นผู้นำด้านการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ด้านทันตกรรมรากเทียม รวมทั้งเรายังให้การรักษาด้วยระบบรากฟันเทียมคุณภาพสูง ITI Straumann , IntraLock และ Nobel Biocare

ตัวอย่างการรักษาและคำสัมภาษณ์จากผู้เข้ารับการรักษาจริงที่ศูนย์ทันตกรรมของเรา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร ์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ( BIDC ) ของเราได้ประสบความสำเร็จในให้้การรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมแก่คนไข้ จำนวนมาก ทั้งแบบทดแทนฟันหนึ่งซี่ไปจนถึงทดแทนฟันทั้งปาก รวมถึงการใส่ฟันทันทีหลังการปลูกรากเทียม

ทำไมถึงควรเลือกรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียม

เหตุผลในการเลือกรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียม

ทำไมถึงควรที่จะทดแทนฟันที่สูญเสียไป

กรณีคนไข้ไม่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาในช่องปากภายหลังได้ เช่น
 • มีผลต่อการเคลื่อนที่ของฟันข้างเคียงบริเวณที่ไม่มีฟัน เช่นการเคลื่อนของฟันด้านข้างมายังช่องว่าง หรือฟันคู่สบย้อยลงหรืองอกขึ้นไปยังบริเวณช่องว่าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของฟันผุและปัญหาในช่องปากได้
 • ก่อให้เกิดความลำบากในการรับประทานอาหาร อาจก่อให้เกิดปัญหาในกระเพราะอาหาร หรืออาหารไม่ย่อยได้
 • เสียบุคลิกภาพและการเสื่อมของกระดูกรองรับฟันอาจทำให้โครงหน้าเปลี่ยนรูปได้
 • ริมฝีปากเสียรูป
 • การออกเสียงผิดปกติ โดยเฉพาะเมื่อสูญเสียฟันหน้าไป

 

ทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

ทางเลือกในการรักษาทางทันตกรรมเพื่อทดแทนฟันที่เสียไปโดยทั่วไปมีดังนี้
รากฟันเทียม
แม้ว่าจะมีทางเลือกทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปแต่ในคนไข้บาง ท่านการรักษาบางประเภทอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด คนไข้บางรายอาจ ไม่สามารถปรับตัวให้เคยชินกับฟันปลอมแบบทั่วไปได้เลย เนื่องจากความไม่สบายขณะสวมใส่ ความลำบากในการรับประทานอาหารหรือขณะสนทนา ในขณะที่ สะพานฟันก็อาจสร้างปัญหาต่างๆได้ไม่ต่างจากฟันปลอม เนื่องจากขั้นตอนในการรักษาทันตแพทย์จำเป็นต้องทำการกรอแต่งฟันซี่ข้างเคียง เพื่อเป็นเสายึดสะพานฟัน สำหรับทันตกรรมรากฟันเทียมนั้นได้มีประวัติการรักษามานานกว่า 50 ปี และปัจจุบันได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง ส่งผลให้มีอัตราความสำเร็จในการรักษาที่สูงและเป็นทางเลือกที่ทันตแพทย์แนะ นำในการทดแทนฟันที่เสียไป

ประโยชน์ของการปลูกรากฟันเทียม

 • ทันตกรรมรากฟันเทียมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมช่วยชลอหรือลดการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับฟัน
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมให้ความสวยงามและความรู้สึกคล้ายคลึงกับการมีฟันตามธรรมชาติ
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมไม่สามารถผุหรือก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือก
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมสามารถทดแทนฟันตั้งแต่หนึ่งซี่ถึงทั้งปากได้
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมมีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นใจให้แก่คนไข้
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมเพิ่มประสิทธภาพในการใช้งาน เช่นการกัดและบดเคี้ยวอาหาร
 • ทันตกรรมรากฟันเทียมช่วยเสริมสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์แก่คนไข้

สะพานฟัน คืออะไร

สะพานฟันคือชิ้นฟันแบบติดแน่นที่ประกอบด้วยครอบฟันมากกว่าหนึ่งซี่เชื่อมติดกันเหมือนสะพานครอบลงบนฟันธรรมชาติ เพื่อทดแทนฟันซึ่ข้างเคียงที่สูญเสียไป…

ฟันปลอม คืออะไร

ฟันปลอมคือทันตกรรมประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยแผงฟันและฟันปลอมที่คนไข้สามารถสวมใส่และถอดออกได้  ฟันปลอมโดยทั่วไปมี 2 ประเภท…

รีวิว ลูกค้าทำรากฟันเทียม กับ ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รีวิว จากลูกค้าทำรากฟันเทียมที่ Bangkok International Dental Center (BIDC)

ตัวอย่างและผลการรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมที่ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม BIDC

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม BIDC  ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมรากฟันเทียม ล้วนมีประสบการณ์ในการรักษา โดยมีตัวอย่างภาพและผลการรักษาบางส่วนดังที่เห็นด้านล่าง

© 2005-2018 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.